Cirurgia oral

Engloba tractaments com extraccions dentals de tercers molars, extracció de dents incloses o semi incloses, tractament amb implants, entre d’altres.