Odontologia conservadora

Consisteix en la eliminació del teixit dentari infectat per caries i la posterior obturació de la cavitat amb un material que permeti retornar la forma i funció a la dent.