Pròtesis

És el tractament pel qual es reposen les dents perdudes. Pot ser Fixa o Removible, i en les dues opcions es poden utilitzar implants o dents que encara es troben en boca. La finalitat de la pròtesi és aconseguir una adequada funció i estètica, a més d’un equilibri en la oclusió del pacient. Si no es reposen les dents perdudes es trenca aquest equilibri, que pot produir un moviment no desitjat de les dents adjacents a la dent perduda, i a més pot repercutir en l’articulació de la mandíbula amb el crani.