Implantologia

Els implants són uns cargols de titani que es situen a dintre de l’os i ens permeten col·locar dents en el lloc on s’han perdut. Els avantatges que tenen són que no és necessari retocar dents sanes, es reparteixen millor les forces de masticació, i ens permeten col·locar una pròtesi fixa en llocs on no tenim pilars dentals posteriors. Com a únics desavantatges es troben que són un tractament més llarg de realitzar i és més car.